Przywłaszczenie praw autorskich czy znaku towarowego jest poważnym przewinieniem, dlatego że jest chronione przepisami prawnymi

Chyba każdy z nas spotkał się lub słyszał o nieuczciwej konkurencji czy też przywłaszczeń nazw kultowych oraz renomowanych marek czy też firm. Niestety nieuczciwość zdarza się nierzadko. Zatem warto upewnić się czy dana rzecz znanych i znakomitych firm jaką potrzebujemy kupić nie jest podróbką.

Znaki towarowe są prawnie zabezpieczone. Znaczy to, że nie są wstanie tym znakiem posłużyć się druga firma proponująca swoje artykuły. Symbolem takim może być wyraz, rysunek, mieszanka kolorystyczna, oryginalna forma towaru czy opakowania, a też sygnał dźwiękowy, itd, jaki jest w użyciu przez przedsiębiorstwa w obrocie ekonomicznym w celu identyfikacji towarów lub usług dla klientów. Znaki towarowe należy zarejestrować w urzędzie patentowym, dzięki czemu pozostałe przedsiębiorstwa nie mogą go prawnie stosować dla swoich produktów czy też usług bez zgody i wiedzy autora.

handel

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Znak ™ obok tekstu czy też rysunku na przykład w reklamach jest traktowany przez firmę za jej symbol towarowy. Symbol ® znaczy, że symbol został rejestrowany w rejestrze znaków handlowych. Online to duża biblia wiedzy w jednym miejscu. Także powielanie tekstów, cytowanie wypowiedzi łamie prawa autorskie w sieci. Znamionuje to, iż wszystkie materiały zamieszczane na stronach internetowych są chronione przepisami prawa autorskiego. Prawa autorskie w sieci są też ochronione zarządzeniem, która dobitnie mówi, że kopiowanie treści czy utworów bez zgody czy też wiedzy jego autora jest wykroczeniem. Objaśnienie prawa autorskiego odróżnia osobiste i majątkowe prawa autorskie.

Nieuczciwa konkurencja w reklamie to w szerokim zakresie rozumiane pojęcie, które dotyczy szeregu obrębów podkreślających nierzetelność czy manipulację. A także czynem takim może być to że w reklamie są naruszone prawa, dobre obyczaje czy też szacunku ludzi. Nieuczciwa konkurencja w reklamie również dotyczy naruszenia uczuć, pobożności czy też zastraszanie zabobonami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


*

Post Navigation